Ikrar Pemuda NKRI

 

 

  • Tetap Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Tunduk Kepada Hukum dan Memegang Teguh Semangat Sumpah Pemuda Serta Memegang Teguh Tali Persaudaraan
  • Menjalankan Kepercayaan dan Agama Masing – Masing
  • Menjalankan AD/ART dan Menjaga Nama Baik Organisasi